postheadericon KOWALSTWO ARTYSTYCZNE

 

Czym jest kowalstwo:

"Kowalstwo - rzemiosło wykonywane przez kowala, przy użyciu narzędzi kowalskich. Polega na kształtowaniu metali. Miejsce pracy kowala nazywane jest kuźnią.

Podstawowe wyposażenie kuźni:
Palenisko - umożliwia ogrzanie metalu do temperatury, która umożliwia łatwiejszą obróbkę.
Kowadło - zajmuje zwykle centralne miejsce kuźni. Jest to duży blok twardego metalu, specjalnie ukształtowany, na którym kładzie się metal poddawany obróbce.
Młotek - zwykle jest ich kilka. Różnią się wielkością i ciężarem. Służą do nadawania kształtu metalowi.
Szczypce - służą do chwytania rozgrzanego metalu, oraz przytrzymywania go na kowadle w czasie obróbki młotkiem.
Fartuch i rękawice kowalskie - służą do ochrony ciała.

Kowalstwo, od czasu wytopu metalu z rud metali, stało się jednym z najważniejszych zawodów wykonywanych przez człowieka . Kowalstwo było cenione we wszystkich kulturach, którym znany był sposób na pozyskanie metalu"


cyt. Wikipedia